ÀREA RECREATIVA DE LA COIX

El municipi de Sant Joan d’Alacant se situa en un clima semiàrid caracteritzat per hiverns temperats i relativament humits combinats amb èpoques estivals especialment llargues i d’escasses precipitacions.


Aquesta climatologia condiciona una vegetació on predomina el matoll mediterrani amb presència d’exemplars arboris de Pi blanc.
Un exemple d’aquesta mena de paisatge el trobem al Parc Forestal de la Coix, situat a l’oest del terme municipal. Es tracta d’una zona composta per diferents terrasses d’antics cultius de l’horta (garroferes, ametlers i oliveres), situades en un tàlveg els vessants del qual alberguen una representació del bosc mediterrani.


Aquest parc compta amb una àrea recreativa amb taules, aigua, ombra, punt de reciclatge i un mirador al paisatge de l’antiga *Horta d’Alacant.