Ermita de Santa Ana

La construcció de l’Ermita de Santa Ana manca pràcticament de motius ornamentals, la seua façana noble realitzada en cadirat vaig posar un relleu que presumiblement representa als Sants Abdon i Senen.

Actualment no es conserva la coberta primitiva, quedant al descobert les voltes originals que, malgrat no haver sigut construïdes per a estar a l’aire lliure, doten a aquesta construcció de gran singularitat. La resta de façanes es construeixen en maçoneria amb morter de calç. L’única entrada de llum a l’interior es produeix a través de la porta d’accés i de dues xicotetes finestres. A l’interior, un arc de cadirat divideix l’espai en dos trams. L’altar té un escut d’escaiola i un mosaic de Santa Ana.

A l’inici de la guerra civil, l’ermita va ser assaltada i va acabar destinant-se com a magatzem de llenya i pense. L’abandó d’aquesta relíquia durant dècades la va conduir a un lamentable estat de degradació, però en els anys 80 va ser donada a l’ajuntament per la família Segelles García, propietària de l’ermita en aquells dies. En la dècada dels noranta va ser restaurada pel consistori municipal.

Finalment l’any 2001 es va inaugurar novament, i van començar a celebrar-se tots els anys una romeria amb la imatge de Santa Ana, que transita entre l’església de Sant Joan i l’ermita.

Una placa ceràmica en el seu interior commemora el passatge històric que va suposar la donació i rescat de l’ermita. Aquell període fosc d’oblit i abandó podia haver suposat la total desaparició d’aquesta noble construcció.