Finca El del Soler

La finca El del Soler pel que respecta a la façana principal, està orientada al migdia amb un buit d’accés gran, però sense rellevància especial mentre que en el primer pis, els quatre buits dels balcons d’escàs vol de taules de fusta i platines de ferro estan disposats en intervals de longituds similars.