Finca La Torreta o Bella Vista

La Torreta a mitjan segle XIX van ser propietaris d’aquesta residència els Comtes de Soto-Amé. L’actual finca ha experimentat nombroses ampliacions i reestructuracions, sent l’última conseqüència de l’eixamplament de la via. Aquesta obra pública va suposar la demolició de diverses edificacions auxiliars i la construcció d’un nou edifici en la part sud. En la façana nord destaca l’escut nobiliari situat sobre l’arc de la porta d’accés, sota els senzills balcons de la planta principal, amb sòls de fusta i ampits de ferro forjat.

Pins, ficus, palmeres de gran port, juntament amb un fals pebre, acompanyats de vegetació arbustiva, abracen l’edificació al nord de la casa. Mentrestant, en els horts abandonats de la part sud, encara es conserven exemplars de garrofera, espècie que al costat de l’olivera s’ha convertit en l’últim testimoniatge del que un dia van ser els ara oblidats camps de l’Horta d’Alacant.

En l’actualitat, La Torreta s’ha reconvertit en un espai destinat a esdeveniments i cerimònies. Resulta tota una experiència celebrar esdeveniments importants en aquesta noble construcció, immersos en un context agrari, acompanyats de la vegetació ornamental dels seus jardins, a menys de dos quilòmetres de la mar.