Finca L'Espinós

La finca L’Espinós es troba molt pròxim al campus universitari Miguel Hernández i a l’Hospital de Sant Joan d’Alacant. De l’edifici ressalta la rematada en forma en forma de torreta i coberta a quatre aigües de teula plana i decorada amb careners ceràmics. Aquesta construcció consta de dues plantes. Inicialment en la inferior es trobaven les dependències relacionades amb la vida agrícola permetent el passe als estables i als corrals que hui són irrecognoscibles. En la planta superior es trobarien les estades nobles de l’habitatge que actualment s’han transformat en habitacions suite de luxe, després de les obres de condicionament com a hotel.

De les façanes i elements ornamentals originals ja quasi res queda a causa de les últimes intervencions del passat segle que ha donat lloc a l’aparició, per exemple, d’un porxo amb enormes arcs carpanells, a la disposició de buits de les finestres i al tractament de les fusteries. Respecte al jardí, l’ús d’aquesta finca com a lloc de explayamiento ha permés la seua conservació, destacant la pineda. El cronista Viravens la cita en els seus escrits juntament amb el qual va ser el seu propietari, Sr. Pedro García Andreu en 1876.