Finca Perefort

Aquest conjunt edilici està format una sèrie de construccions independents adossades, que conformen tres habitatges de dues altures i cobertes inclinades. Els buits i balcons s’obrin a llevant i al sud, mentre que les façanes al nord no tenen obertures. A ponent se situa el jardí, la qual cosa obliga a protegir la façana oest mitjançant porxos, patis i lones.

S’han realitzat nombroses intervencions en la finca Perefort des de finals del segle XIX i durant el segle XX, per la qual cosa és difícil reconéixer els espais interiors originals, igual que el celler que s’ha reconvertit en garatge. Les façanes també estan molt alterades, són planes i predominen els massissos sobre els buits. Destaquen els balcons amb vols de pedra i els ampits de forja amb motius huitcentistes.

L’arc d’entrada a la finca és un de les fites del camí del Campet, està realitzat en cadirat, amb un buit rematat per l’arc de mig punt sobre imposta de franja molt àmplia i un entaulament recte sobre els quals es van col·locar tres pinacles acabats en bola, hui desapareguts. Al costat de l’arc hi ha una palmera datilera de més de 100 anys, amb sis braços i nombrosos hijuelos, exemplar protegit pel catàleg d’arbres i jardins de Sant Joan. El camí d’accés a la casa transita al costat d’un olivar. Els jardins de la residència compten amb palmeres, oliveres, dues araucarias, un fals pebre i tres garroferes de més de 300 anys d’antiguitat també catalogats. Es coneix que a principis del segle XX va ser propietària d’aquesta residència Sra. Juana Izquierdo.