Finca Manzaneta

El conjunt està compost per diverses edificacions exemptes. La construcció principal alberga l’habitatge, que s’assentisca sobre un sòcol. Està formada per un soterrani i dues plantes amb usos ben diferenciats. En la planta baixa es troben les estades destinades als usos socials, mentre que en la segona, trobem les alcoves on es desenvolupa la vida privada. En l’última planta, entre les cintres de l’estructura que suporta la sostrada, es va habilitar una *cambra. Les cobertes, de teula plana i a quatre aigües, presenten forta inclinació.

L’aspecte exterior del casalot té una configuració molt unitària, amb gran homogeneïtat en el treball de les seues façanes. La composició de la casa es desenvolupa a través d’un prisma amb coberta a tres aigües. El volum se subdivideix adossant a les façanes nord, sud i est, sengles cossos a manera de mirador. A més la portada sud presenta un balcó corregut.

A més, en la finca destaquen dues construccions menors. D’una banda podríem estar davant el que originàriament va ser l’habitatge de l’amo, habilitada posteriorment com a casa de servei. Aquesta construcció té dues plantes amb paviments i fusteries típiques de l’Horta tradicional, la qual cosa fa suposar un origen més antic. D’altra banda, trobem una xicoteta capella exempta d’estil neogòtic.

En el conjunt s’aprecia una important iconografia d’influència modernista, tal com mostra el tractament de les cobertes inclinades de teula plana, decorades amb una crestería típica alacantina. Destaquen igualment els tapajunts i cobreixpersianes, els ampits dels balcons, les baranes de ferro colat i els retancats dels buits.

Sabies que…?

La finca Manzaneta va ser propietat de Sr. Antonio Campos i *Domenech (1809-1887) i la seua esposa Sra. Juana Carrera Bellón. El fill de tots dos Sr. Guillermo, va ser cofundador de la primera societat elèctrica alacantina denominada S ociedad Col·lectiva Prytz & Campos creada en 1891. Juntament amb Sr. Hugo Prytz Carter -amo de la Casa Prytz– els qui van aportar a parts iguals un capital inicial de 100.000 pessetes. Aquest dispendi mostra el nivell socioeconòmic que tenien els esmentats apoderats. A partir de 1900, Sr. Guillermo Campos va viure en la finca Manzaneta al costat de la seua esposa Sra. Clementina Saludes Vasallo, la família del qual posseïa grans propietats urbanes i finques rurals en el barri dels Àngels d’Alacant.

Sra. Juana Carreras Bellón va ser una dona d’una intensa labor benèfica. En 1869, formava part de la Junta de Beneficència. Des d’aqueixa institució, va influir per a millorar el funcionament de la Casa Provincial de Maternitat i Expòsits d’Orfes i Desamparados d’Alacant. En les primeres dècades del segle XX, la finca va pertànyer a Sr. Guillermo Campos. Durant la Guerra Civil, va ser guarderia de la Fundació Universitària Escolar (VA SER).

Del jardí original només es conserva una xicoteta part. Està format per un caminador ocult entre estructures de ferro cobertes amb plantes enfiladisses. La resta de zones enjardinades constitueixen actualment un bell parc municipal, articulat per caminadors que conformen els parterres. Destaquen diversos bancs i jardineres ceràmiques. Però sens dubte els elements més interessants del parc són els seus arbres monumentals, com el seu drague, els seus margallons i dos , que tenen més d’un segle d’antiguitat.ficus