Finca Sant Eduardo o Lampa

Sant Eduardo presenta una composició molt sòbria, amb una disposició de buits regulars en la façana principal, orientada a llevant. En aqueixa façana apunten tres balconcillos amb volada de pedra i barana en ferro forjat de cuadradillo. La rematada de la façana està coronat per una cornisa amb motlures sobre la qual dona suport a la canal. En el lateral nord, observem la presència de la torrassa mentre en el lateral sud, existeix una terrassa en la planta de dormitoris. Destaca la coberta a tres aigües acabades en teula corba. La façana de ponent recau a un camí que separa la finca Palmeretes.

Finca Sant Eduardo suposa la fi del Camí de Palmeretes. Seguint la mateixa senda pel camí del Campet, es travessaven els camps i l’enclavament de Cuatre Camins fins a arribar a la platja. Històricament tots dos camins, juntament amb el que hui és el carrer del Secretari Basilio Sala, tenien un únic apel·latiu, el Camí de l’Alqueria del Canonge, que es prolongava fins a la finca Ansaldo. El camí continua sent practicable actualment gràcies a una passarel·la per als vianants que travessa la carretera nacional. Està prevista la conversió de la N-332 en una avinguda urbana, l’avinguda Miguel Hernández, que suposarà l’eliminació de les passarel·les i la creació de passos adequats per a vianants i ciclistes, així com una millora integral de la imatge de la via. Quan s’aborde la reforma, es tornarà a cosir el vincle entre Sant Joan i Fabraquer Sud. Amb això Sant Joan d’Alacant recobrarà la seua relació amb el seu antic camp i amb el que un dia va ser la seua platja.