Sant Antoni o El del Pró

L’habitatge Sant Antoni o El del Pró és de tipus residencial ocupa una planta lleugerament rectangular i presenta un volum molt compacte. En la planta baixa, destaca el vestíbul de dues crugies, comunicades entre si per una obertura formada per un enorme arc de cadirat. A aquesta estada s’obririen les diferents dependències específiques destinades al desenvolupament de la vida agrícola com els estables i el celler, situada en la part posterior i convertida actualment en un magatzem.

Pel que respecta a la planta superior, aquesta es desenvolupa al voltant del vestíbul i albergaria les habitacions destinades a la vida pública i privada com els salons situats sobre el celler, els dormitoris i una xicoteta capella on es venerava a Santa Rita. Existeix la tradició d’anar a visitar a la santa el dia de la seua onomàstica, el 22 de maig.

La façana principal d’aquesta construcció està orientada a ponent i en ella, s’aprecien les reformes efectuades durant el segle XIX, on destaquen els retancats dels buits, les fusteries i la serralleria dels balcons.

A més, hem d’esmentar les serralleries de les façanes posteriors ja que per les seues característiques formals es poden datar en el segle XVIII; i, el paviment del vestíbul de fang cuit és l’original. Finalment, existeix un pati delimitat en paral·lel amb la façana principal on destaquen uns pins de gran interés tant per la seua grandària com per la seua antiguitat.